prof-kasprzak

XXIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna
… więcej niż jedna konferencja !

Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę największego spotkania kardiologów w województwie łódzkim, XXIII Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, która odbędzie się 11 marca 2017 roku. Konferencja jest organizowana rokrocznie przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczestników Konferencji tradycyjnie już gościć będzie nowoczesne Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi.

To kluczowe dla kardiologa z naszego makroregionu wydarzenie od wielu lat cieszy się niemalejącą popularnością w środowisku medycznym. W poprzednim roku sesje zgromadziły ponad 800 uczestników zainteresowanych postępami w dziedzinie diagnostyki, leczenia i prewencji chorób układu krążenia. Wykładowcy naszej konferencji to tradycyjnie najwybitniejsi polscy eksperci i znakomici dydaktycy.

Program uwzględnia zróżnicowany profil uczestników – zamierzamy analizować najnowsze wytyczne prewencji i leczenia, przypomnieć najnowsze postępy wiedzy z kluczowych kongresów kardiologicznych i zająć się wspólnymi tematami kardiologa, internisty i lekarza rodzinnego. Jesteśmy przeświadczeni, iż tematyka zainteresuje kardiologów i lekarzy chorób wewnętrznych, ale liczymy, że program okaże się interesujący również dla lekarzy innych specjalizacji oraz studentów medycyny.

Atrakcyjność tegorocznego programu podnosi nowy format Konferencji. Oprócz obrad plenarnych na Sali 1000 CKD, proponujemy odbywające się po raz drugi, na odrębnej Sali, X Forum Kardiologii Obrazowej – jest to konferencja szkoleniowa o statusie szkolenia akredytacyjnego Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – szczegóły dostępne pod adresem www.forumkardiologii.umed.pl. Tegoroczną nowinkę stanowi natomiast presympozjum dedykowane specjalistom elektrokardiologii – dzięki współpracy z Panem Profesorem Andrzejem Kutarskim powołaliśmy do życia Forum Arytmii ARYTMICA www.arytmica.umed.pl, które odbędzie się w piątek10 marca 2017 w Hotelu Andel’s w Łodzi. 

Zapraszamy serdecznie do udziału!
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, Forum Kardiologii Obrazowej i Forum Arytmii ARYTMICA,

prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak