ŁKK 2024

XXX Łódzka Konferencja Kardiologiczna - 16 marca 2024

Kilka słów po konferencji

W dniu 16. marca 2024 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi odbyła się jubileuszowa XXX edycja Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej organizowanej przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konferencja pod przewodnictwem prof. Jarosława D. Kasprzaka została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora UMed prof. Radzisława Kordka, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, a także władz województwa łódzkiego ( Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Wojewoda Łódzki Dorota Ryl).

Wydarzenie oficjalnie otworzyli przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. n. med. Łukasz Chrzanowski, prof. uczelni. Jak zawsze program Konferencji obfitował w najświeższe doniesienia naukowe a także inne cenne informacje do wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej.

Konferencja rozpoczęła się od opisów ciekawych przypadków klinicznych przedstawionych przez lekarzy z różnych ośrodków kardiologicznych. Sesja inauguracyjna poświęcona była ostrym zespołom wieńcowym, podczas niej zostały przedstawione sposoby postępowania na każdym etapie, począwszy od momentu wystąpienia aż do etapu rehabilitacji poszpitalnym – wszystko to w oparciu o najświeższe wytyczne postępowania.

Kolejna sesja oraz wprowadzenie do niej dotyczyły pozostałych najnowszych wytycznych renomowanych towarzystw naukowych – Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC, American College of Cardiology ACC oraz Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego ESH.

Sesja trzecia dotyczyła postępowania z pacjentem z niewydolnością serca, a w szczególności skupiała się na efektywnej współpracy kardiologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych. Podczas tej sesji umówiono także postępowanie u pacjentów z kardiomiopatiami.

Sesja ostatnia skupiała się na nowościach z dziedziny kardiologii, zarówno inwazyjnej jak i zachowawczej, a wszystko przedstawione przez wybitnych ekspertów w danej dziedzinie.

Oczywiście konferencja nie mogłaby się odbyć bez pomocy sponsorów, którzy przez cały czas trwania konferencji mieli możliwość prezentacji swoich produktów oraz dzielili się wiedzą odnośnie nowoczesnej farmakoterapii a także urządzeń wspierających w procesie leczniczym.

Standardowo już Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej towarzyszyło Forum Kardiologii Obrazowej, w tym roku już po raz 18. Jak zwykle wybitni eksperci w dziedzinie echokardiografii dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem, a konferencję zakończyła prezentacja ciekawych przypadków klinicznych przygotowanych przez lekarzy z wiodących łódzkich Klinik Kardiologii.

Patrząc na zainteresowanie, jakim cieszą się obie konferencje – w tym roku frekwencja przekroczyla 600 uczestników –  organizatorzy serdecznie zapraszają na edycję przyszłoroczną zaplanowaną na  5 kwietnia 2025– liczymy na kolejne spotkanie z Państwem!


Serdecznie zapraszamy na kolejną, jubileuszową XXX edycję Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, która odbędzie się w salach Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej 251 w Łodzi w dniu 16 marca 2024 roku. Organizatorem pozostaje nieprzerwanie Katedra i I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a wydarzenie jest od dekad największą stacjonarną konferencją kardiologiczną w regionie, cieszącą się niemalejącą popularnością w środowisku medycznym. Zapraszamy tradycyjnie nie tylko kardiologów, ale wszystkich praktyków zainteresowanych medycyną układu krążenia, a także innych profesjonalistów medycznych oraz studentów zainteresowanych postępami w dziedzinie prewencji, diagnostyki i terapii chorób układu krążenia.

Tegoroczny, jubileuszowy program jest szczególnie bogaty: uwzględniliśmy w nim sesje prezentujące najnowsze zalecenia kliniczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczące ostrych zespołów wieńcowych, zapalenia wsierdzia, chorób serca w przebiegu cukrzycy oraz kardiomiopatii. Oprócz tego będziemy wspólnie analizować frapujące przypadki kliniczne (uwaga – to sesja dla „rannych ptaszków!”) i podsumowań najnowszych postępów kardiologii klinicznej z okresu poprzedzających 12 miesięcy. Tradycyjnie już równolegle do obrad plenarnych odbywa się kolejna edycja Forum Kardiologii Obrazowej –szkolenia akredytacyjnego afiliowanego przy Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Nasza Konferencja od lat umożliwia Państwu kontakt z najwybitniejszymi Wykładowcami – w tym roku będą z nami m.in. Pan Profesor Marek Gierlotka, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Pan Profesor Jacek Wolf, prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Pan Profesor Tomasz Hryniewiecki – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii oraz prezesi/prezesi elekci  licznych asocjacji i Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Pani Profesor Edyta Płońska-Gościniak (wady zastawkowe), Pani Profesor Agnieszka Pawlak (niewydolność serca), Pani Profesor Małgorzata Kurpesa (rehabilitacja, elektrokardiologia), Pan Profesor Jarosław Drożdż (kardioonkologia, a zarazem konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii), Pan Profesor Andrzej Gackowski (echokardiografia) oraz niżej podpisani (krążenie płucne oraz echokardiografia).

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej – wstęp jest nieodpłatny, warto zatem zarejestrować się już dzisiaj

Przewodniczący Komitetu Naukowego
XXX Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej
prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXX Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej
dr hab. prof. UMED Łukasz Chrzanowski

Jarosław D. Kasprzak
Prof. dr hab. med.
Jarosław D. Kasprzak
Kierownik I Kliniki i Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Konferencja już za:

DNI
GODZIN
MINUT
SEKUND

Wspierają Nas

Zobacz również