Komitet Naukowy...

Przewodniczący

prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak

 

dr n. med. Marcin Barylski

dr hab. Łukasz Chrzanowski

dr n. med. Michał Chudzik

prof. dr hab. med. Jarosław Drożdż

prof. dr hab. Mariusz Gąsior

prof. dr hab. Piotr Hoffman

dr n. med. Zbigniew Klimczak

dr hab. Janusz Kochman

prof. dr hab. Piotr Kułakowski

prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

prof. dr hab. Piotr Lipiec

dr n. med. Dawid Miśkowiec

dr hab. Jan Z. Peruga

prof. dr hab. Edyta Płońska-Gościniak

dr hab. Tomasz Rechciński

dr n. med. Grzegorz Religa

prof. dr hab. Piotr Szymański

dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik

prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon

prof. dr hab. Jerzy K. Wranicz

 

 

 

 

Podziel się na: