Komitet Naukowy

prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak, Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła, Honorowa Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj

prof. dr hab. Edyta Płońska-Gościniak

prof. dr hab. Marzenna Zielińska

prof. dr hab. Maciej Banach

dr hab. Romuald Cichoń

prof. dr hab. Leszek Czupryniak

prof. dr hab. Jarosław Drożdż

prof. dr hab. Piotr Jankowski

prof. dr hab. Andrzej Kutarski

prof. dr hab. Piotr Ponikowski

dr n. med. Grzegorz Religa

dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny

prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik

dr hab. Łukasz Chrzanowski

dr n. med. Michał Chudzik

dr hab. Jan Z. Peruga

dr n. med. Błażej Michalski

dr Dawid Miśkowiec