Komitet Organizacyjny...

Przewodniczący
dr hab. med. Łukasz Chrzanowski

dr hab. med., prof. nadzw. Michał Plewka
dr hab. med. Tomasz Rechciński
dr Aleksandra Mamzer-Dachnowska
dr Agnieszka Mielczarek
dr Mateusz Jończyk

 

Podziel się na: