XIX Łódzka Konferencja Kardiologiczna

Zobacz program

Dnia 16 marca 2013 miała miejsce XIX Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizowana rokrocznie przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, aktualna edycja nosiła hasło przewodnie „Nowe wytyczne. Nowe metody leczenia”. To spotkanie należące do grona krajowych wydarzeń poświęconych zagadnieniom układu sercowo-naczyniowego o najdłuższej historii od wielu lat cieszy się niemalejącą popularnością w środowisku medycznym. Konferencja po raz drugi odbyła się w nowoczesnej auli Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. W tym roku sesje gromadziły blisko 700 uczestników zainteresowanych postępami w dziedzinie diagnostyki, leczenia i prewencji chorób układu krążenia, co plasuje naszą Konferencję wśród największych w inicjatyw edukacyjnych w kraju, a tradycyjnie czyni największym tego typu wydarzeniem w makroregionie.

Wykładowcy stanowili grupę najwybitniejszych polskich ekspertów. Gościliśmy prof. Zbigniewa Kalarusa – Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Piotra Hoffmana, prof. Lecha Polońskiego, prof. Krzysztofa J. Filipiaka, prof. Ryszarda Jaszewskiego, prof. Małgorzatę Karbownik-Lewińską, prof. Michała Nowickiego. Grono Wykładowców Gospodarzy reprezentowali łódzcy kardiolodzy, wśród nich: prof. Maria Krzemińska-Pakuła – honorowa Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Małgorzata Kurpesa, dr hab. Jan Z. Peruga – Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTK, prof. Jarosław Drożdż, dr hab. prof. nadzw. Piotr Lipiec, dr hab. Michał Plewka, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz, dr n. med. Tomasz Rechciński, a także koordynujący prace Komitetu Organizacyjnego dr hab. Łukasz Chrzanowski oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Jarosław D. Kasprzak – Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Otwarcie Konferencji uświetniły wystąpienia dr n. med. Elżbiety Kędzi-Kierkus – doradcy Wojewody Łódzkiego do spraw ochrony zdrowia, dr Jolanty Kręckiej – dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz reprezentanta Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, dr Włodzimierza Kardasa.

Sesja inauguracyjna dotyczyła zagadnień związanych z prewencją chorób układu krążenia, aktualizacją zasad postępowania u pacjentów z migotaniem przedsionków oraz wadami zastawkowymi. Zaprezentowano także dane z krajowego rejestru ostrych zespołów wieńcowych. Podczas drugiej sesji rozważano interdyscyplinarne problemy spotykane w codziennej pracy lekarza rodzinnego, internisty i kardiologa. Szczególną uwagę poświęcono aspektom kardiologicznym chemioterapii onkologicznej, chorobom tarczycy i przewlekłej chorobie nerek. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się również choroby zakaźne w kontekście schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Tematyka kolejnych wykładów podejmowała leczenie zawału serca i niewydolności serca, a także postępowanie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i wykonywanymi procedurami interwencyjnymi. Swoje miejsce w tegorocznym programie znalazło również zagadnienie chronotropizmu serca jako celu terapeutycznego. Na zakończenie omówiono problematykę związaną z nagłym zgonem sercowym. Zaprezentowano także najnowsze badania kliniczne z kongresów American Heart Association (2012) i American College of Cardiology (2013). Ponadto podsumowano najważniejsze doniesienia z zakresu kardiologii z roku 2012.

Konferencji, jak co roku, towarzyszyła wystawa z liczną reprezentacją producentów preparatów farmaceutycznych, najnowszych technologii stosowanych we współczesnej kardiologii oraz wydawnictw medycznych.

Znaczna ilość nowych badań klinicznych, intensywny rozwój technologii medycznych i stałe dążenie do prewencji oraz skutecznego leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego nakazują ciągłe wzbogacanie i aktualizowanie wiedzy. W tym roku zaproponowaliśmy szeroki zakres uzupełnionych o najnowsze doniesienia zagadnień obejmujących częste, praktyczne problemy napotykane w codziennej pracy lekarzy wielu specjalności. Serdecznie zapraszamy na kolejną, jubileuszową XX edycję Konferencji, która odbędzie się w roku 2014.

Podziel się na:
Zobacz również