XXI Łódzka Konferencja Kardiologiczna

Zobacz program

7 marca 2015 roku odbyła się XXI Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizowana rokrocznie przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczestników Konferencji, tradycyjnie już, gościły wnętrza Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi.

To jedno z najważniejszych w skali kraju i największe w regionie wydarzenie poświęcone zagadnieniom układu sercowo-naczyniowego, które od wielu lat cieszy się niemalejącą popularnością w środowisku medycznym. W tym roku sesje zgromadziły ponad 800 uczestników zainteresowanych postępami w dziedzinie diagnostyki, leczenia i prewencji chorób układu krążenia.

Wykładowcy, przybyli na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Naukowego prof. Jarosława D. Kasprzaka, to najwybitniejsi polscy eksperci. Gościliśmy prof. Jarosława Kaźmierczaka – konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, prof. Piotra Pruszczyka, prof. Piotra Hoffmana, prof. Ryszarda Jaszewskiego, dr hab. n. med. Katarzynę Biernacką, dr. hab. Romualda Cichonia, dr. n. med. Wojciecha Wąska. Szacowne grono Wykładowców uzupełnili znani łódzcy kardiolodzy, wśród nich: prof. Maria Krzemińska-Pakuła – honorowa Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji, prof. Jarosław Drożdż, prof. Piotr Lipiec, dr hab. Jan Z. Peruga, dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik, dr hab. Radosław Kręcki, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz, dr n. med. Błażej Michalski oraz koordynujący prace Komitetu Organizacyjnego dr hab. Łukasz Chrzanowski – Przewodniczący Oddziału Łódzkiego PTK.

Program tegorocznej konferencji koncentrował się wokół choroby wieńcowej i nowych wytycznych postępowania w trudnych sytuacjach klinicznych — zatorowości płucnej, kardiomiopatiach, chorobach aorty piersiowej. W związku z rozszerzaniem profilu Kliniki bogato reprezentowane były także aspekty leczenia kardiochirurgicznego. Prezentowano najaktualniejsze wytyczne w zakresie tak powszechnych problemów kardiologii, jak rewaskularyzacja miokardium, farmakoterapia choroby wieńcowej, arytmii czy zasad leczenia przeciwzakrzepowego. Nie zabrakło również cenionej sesji Hotline, podsumowującej najważniejsze innowacje kardiologiczne z ostatnich miesięcy.

Konferencji, jak co roku, towarzyszyła wystawa z liczną reprezentacją producentów preparatów farmaceutycznych, najnowszych technologii stosowanych we współczesnej kardiologii oraz wydawnictw medycznych.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, która odbędzie się w 12 marca 2016 roku.

Podziel się na:
Zobacz również