XXIII Łódzka Konferencjia Kardiologiczna

Zobacz program

Dnia 11 marca 2017 w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi miała miejsce XXIII Łódzka Konferencja Kardiologiczna pod hasłem: „Nowe wytyczne. Nowe metody leczenia” organizowana nieprzerwanie od 1995 roku – najpierw przez Klinikę Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej, a następnie przez jej bezpośredniego kontynuatora – Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To spotkanie należące do grona krajowych wydarzeń poświęconych zagadnieniom układu sercowo-naczyniowego o najdłuższej historii cieszy się stałym zainteresowaniem w środowisku medycznym. Również tegoroczne sesje zgromadziły licznych uczestników, co plasuje naszą Konferencję wśród najbardziej znaczących inicjatyw edukacyjnych w kraju, a tradycyjnie czyni największym tego typu wydarzeniem w makroregionie. Przewodniczący Komitetu Naukowego, Prof. Jarosław D. Kasprzak zaprosił Wykładowców będących najwybitniejszymi polskimi ekspertami: Prof. Edytę Płońską-Gościniak, Prof. Ewę Straburzyńską – Migaj, Dr Katarzynę Kostka-Jeziorny, Prof. Piotra Jankowskiego, Prof. Andrzeja  Kutarskiego; lódzkie środowisko reprezentowali Konsultant Wojewódzki Prof. Marzenna Zielińska, Prof. Małgorzata Kurpesa, Dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik, Prof. Maciej Banach, Prof. Leszek Czupryniak, Prof. Jarosław Drożdż, Dr Grzegorz Religa, Dr Michał Chudzik, Dr hab. Jan Zbigniew Peruga, Dr Zbigniew Bednarkiewicz, Dr Błażej Michalski, Dr Dawid Miśkowiec a także koordynujący prace Komitetu Organizacyjnego Dr hab. Łukasz Chrzanowski.

Sesja inauguracyjna dotyczyła zagadnień związanych z optymalizacją postępowania u pacjentów z niewydolnością serca, uwzględniając wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), farmakoterapię, rehabilitację i opcje kardiochirurgiczne. Podczas drugiej sesji omawiano nowości z wytycznych ESC w zakresie migotania przedsionków, dyslipidemii oraz kardioonkologii. Podkreślano istotną problematykę przewlekłych chorób układu sercowo-naczyniowego z perspektywy prawidłowej organizacji opieki i wciąż znacznych trudności w uzyskaniu korzystnych efektów terapeutycznych. Podczas trzeciej sesji skoncentrowano się na współpracy kardiologów, internistów i lekarzy rodzinnych, a wygłaszane wykłady dotyczyły pierwotnej prewencji chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, kardiologicznych aspektów cukrzycy, późnych powikłań elektroterapii. Na zakończenie w formule gorącej linii przedstawiono nowe badania kliniczne z kongresów ESC, TCT, AHA, Top 2016 w kardiologii oraz aktualności z zakresu nadciśnienia płucnego.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się także Forum Kardiologii Obrazowej – organizowane równocześnie już po raz drugi i posiadające status szkolenia akredytacyjnego Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Tegoroczną nowością było natomiast presympozjum Arytmica, dedykowane specjalistom zajmującym się zaburzeniami rytmu, które miało miejsce w przeddzień Konferencji w Hotelu Andel’s w Łodzi. Zajmowano się tam infekcyjnym zapaleniem wsierdzia i powikłaniami związanymi z implantacją układów stymulujących czy defibrylujących, usuwaniem endokawitarnych oraz nowymi opcjami terapeutycznymi.

Uczestnikom Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej zaproponowano, jak co roku, szeroki zakres wzbogaconych o najnowsze doniesienia zagadnień obejmujących częste, praktyczne problemy napotykane w codziennej pracy. Wydarzenia, których przykład stanowi Łódzka Konferencja Kardiologiczna, potwierdzają istotne znaczenie ciągłego uaktualniania wiedzy lekarskiej w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów klinicznych. Współczesna medycyna z pewnością należy do niezwykle intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, w oparciu o prowadzone na całym świecie liczne badania i stosowane nowe technologie. Liczba informacji w poszczególnych specjalizacjach lekarskich jest tak znaczna, że konieczne jest ich usystematyzowanie i prezentacja w sposób zapewniający optymalną dostępność i znaczenie w codziennej praktyce medycznej. Kardiologia, jako specjalizacja potrafiąca połączyć leczenie zachowawcze z zabiegowym, stanowi niezwykle ilustratywny dowód potwierdzający korzyści wynikające z postępowania opartego o sprawdzone opinie naukowe – w krajach charakteryzujących się wysokim poziomem opieki i dostępnością zaawansowanych opcji diagnostyczno-terapeutycznych, odnotowano od dłuższego czasu imponujący spadek śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jednocześnie pojawiają się wciąż nowe wyzwania wraz z koniecznością zapewnienia odpowiedniej i wielodyscyplinarnej opieki pacjentom.

Konferencji tradycyjnie towarzyszyła wystawa z liczną reprezentacją producentów farmaceutycznych, najnowszych technologii stosowanych we współczesnej kardiologii oraz wydawnictw medycznych.

Serdecznie zapraszamy na kolejną, XXIV edycję Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej, która będzie miała miejsce w roku 2018. Biorąc pod uwagę już ponad dwudziestoletnią tradycję dotychczasowych sesji, jesteśmy zobowiązani serdecznie podziękować Wykładowcom oraz wyrazić wdzięczność za tak szerokie zainteresowanie wszystkim uczestniczącym Lekarzom oraz Studentom. Zapewniamy o kontynuacji przygotowań interesującego programu przyszłej Konferencji.

Podziel się na:
Zobacz również