XXIV Łódzka Konferencja Kardiologiczna

Zobacz program

Więcej niż jedna konferencja!

W ostatni weekend marca miało swoją kolejną odsłonę największe spotkanie kardiologów województwa łódzkiego organizowane przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Fumed. XXIV Łódzka Konferencja Kardiologiczna, jak również odbywając się równolegle XII Forum Kardiologii Obrazowej, które odbyły się 24 marca 2018 w nowoczesnym Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgromadziła ponad 600 uczestników – lekarzy, studentów, techników elektrokardiologii, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Ponadto w przeddzień obydwu konferencji po raz drugi specjaliści elektrokardiologii mogli wziąć udział w cieszącej się coraz większą popularnością Forum Arytmii ARYTMICA.

Podczas zorganizowanej już po raz XXIV Łódzkiej Konferencji Kardiologicznej najwybitniejsi polscy eksperci i znakomici dydaktycy podjęli tematykę szeroko zakrojonej kardiologii, jednocześnie kierując swoje wykłady do grona specjalistów chorób wewnętrznych, jak również innych specjalizacji oraz studentów medycyny.

Podczas pierwszej sesji słuchacze mogli pogłębić swoją wiedzę o najnowsze doniesienia dotyczące tematyki zawału mięśnia sercowego. Prof. dr hab. M. Gąsior podsumował najnowsze wytyczne postępowania w zawale mięśnia sercowego, tematykę obrazowania omówił prof. dr hab. P. Lipiec. Przedstawione zostały również kwestie prewencji wtórnej (prof. dr hab. B. Wożakowska-Kapłon), rehabilitacji kardiologicznej (prof. dr hab. M. Kurpesa) oraz groźnych arytmii w przebiegu zawału serca (prof. dr hab. P. Kułakowski).

W drugiej sesji omówione zostały najnowsze wytyczne ESC 2017 dotyczące wad zastawkowych serca. Kwestie związane z niedomykalnością mitralną omówił prof. dr hab. P. Szymański, aspekty dotyczące wad zastawki aortalnej przedstawiła Pani prof. dr hab. E. Płońska-Gościniak, a stenoza mitralna i inne rzadsze problemy zastawkowe zostały omówione szczegółowo przez prof. dr hab. J.D. Kasprzaka. Swoim doświadczeniem w leczeniu przezskórnym wad zastawkowych podzielił się z uczestnikami w swoim wykładzie prof. dr hab. J. Kochman.

Kolejna sesja miała szczególnie interdyscyplinarny charakter i dotyczyła problemów z pogranicza medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Prof. dr hab. J. Drożdż omówił kwestie dotyczące szerokich aspektów leczenia niewydolności serca. Szczególnie problematyczną kwestię wad serca u kobiet w ciąży w swoim wystąpieniu przybliżył prof. dr hab. P. Hoffman. W sesji tej omówione zostały również kwestie żywności funkcjonalnej (dr n. med. M. Barylski), miażdżycy tętnic obwodowych (dr n. med. Z. Klimczak) oraz przeglądu aktualnych rekomendacji w zakresie wykorzystania biomarkerów zawału serca (prof. dr hab. M. Paradowski).

Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi doniesieniami w dziedzinie kardiologii w sesji „Co nowego w kardiologii – Gorąca linia”. Omówiono kwestie najnowszych zaleceń dotyczących leczenia przeciwpłytkowego (dr hab. R. Kręcki), zakrzepicy żylnej, zatorowości oraz nadciśnienia płucnego (dr hab. Ł. Chrzanowski), diagnostyki omdleń (dr hab. T. Rechciński) oraz najnowszych badań klinicznych zaprezentowanych podczas kongresu ACC 2018 (lek. D. Miśkowiec).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne obrady i zapraszamy na kolejną edycję konferencji już za rok!

Podziel się na:
Zobacz również